หน่วยงาน   งานทะเบียนและประมวลผล ฝ่ายวิชาการ

 

 

ที่อยู่          ตึกอานันทมหิดล ชั้น 4 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

 

โทรศัพท์     0-2256-4476

 

 

โทรสาร      0-2256-4478 #14

 

 

Email        This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.